Boström Samuelsson Nils Gustaf

* 27 juli 1824 i Vårdnäs sn (E)
+ 7 feb 1860 i Vårdnäs sn (E)

Yrke: Dräng i Vårdnäs sn, Tjärstad sn. Skomakare i Vårdnäs sn. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Arbetare och Skomakare vid Krogstorp och Strömsbro.

Skrivs i föd.längden som ” oäkta ”.

Modern var änka i St Olstorp under Melskog i Vårdnäs socken. Där bor han med mor och halvsyskon. Modern hade blivit änka 1813.

Modern och Nils Gustaf flyttar 1832 till Löten under Bestorp. Där skrivs de under ” tillhus”
hos Kyrkovaktaren och avskedade (pensionerade ?) , Livgren. Samuel Boström.

År 1838 flyttar Nils Gustaf och modern till St Åkroken i samma socken. Nils Gustaf blir sedan 1841 dräng i Kåtebo, 1842 i Ås, 1845 i Sätra, 1846 i Nysätter, 1847 i Åkroken, alla ställen i Vårdnäs sn.

Flera drängar där i Vårdnäs socken flyttade till Stockholm för att gå i krigstjänst i 2:a Livgardet.
Det står även på Nils Gustaf att även han skulle ha gjort det. Men han flyttade 1854 d. 15 april, och återkom den 15 maj. Så det var nog inget för honom, eller så blev han kasserad. Han blev kvar i Åkroken till den 10 juni då han flyttar till Dansbo på Boda ägor i Tjärstad socken. Här blir han dräng.

År 1854 flyttar han till Rössle livgren.torp under Gärdala i Tjärstad sn. Här skrivs han under ” tillhus” , och som Skomakare.

Han flyttade sedan 1856 till Mormorsgruvan, där han skrivs som Skomakare. Sedan skrivs han som Gruvarbetare.

Men 1857 flyttar han till Krogstorp, och skrivs som Arbetare.

Han gifter sig 1859 med en arbetardotter från Slättsveden u. Slättfall, och skrivs då också som Skomakare. Hustrun med son flyttar till honom där i Krogstorp. Det står i HFL 1857-62 om sonen: ” Erkänd af Boström såsom dess son”. Sonen var född en månad innan vigseln.

I vigsellängden står det om Nils Gustaf: ” Lärer ha 2ne o.ä. barn med en änka, Brita Samuelsdotter i Sågsveden , Vårdnäs sn, men förlikat sig med henne skriftligen, af d. 28 December 1858 ”.

Senare under 1859 flyttar de till Strömsbro på Lilla Örsätters ägor i Åtvids socken. Där skrivs han också som Arbetare och Skomakare.

I HFL 1857-62 står: ” Påträffades liggandes sjuk på sjön Rängen i Vårdnäs socken, och afled d. 7 feb. ”

I dödboken står: ” Fanns liggande , troligen af påkommet slag eller fallandesot, på sjön Rängen, mållös. Upptogs af unkommande folk och infördes i en stuga och vårdades söndagen de 5te, men afled tisdag den 7de. Begrafvdes i Vårdnäs ”.

Familj:

Hustru : Johanna Bergman f. 14 jan 1837 i Åtvids socken. (E)

barn: Gustaf Adolph f. 31/5 1858 i Åtvids socken. (E) + 21/1 1863

Carl Magnus f. 5/4 1860 i La Örsätter , Åtvids socken. (E)