Bohman Anders Gustaf

* 23 okt 1827 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvdräng och Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Gruvarbetare vid Kleva gruva och Fångö gruva. Arrendator i Skede sn.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

Han flyttar i juni 1848 till Klefva gruva i Alseda socken, öster om Vetlanda i Småland. Han skrivs som Gruvdräng i flyttlängden. Och han flyttar dit tillsammans med fyra andra Gruvdrängar ifrån Mormorsgruvan. Och en av dom var brodern Samuel August.

Han gifte sig där 1850. De flyttade 1851 till Grönskog, men de bor troligen bara där, och Anders Gustaf jobbar i Kleva gruva.

För när de flyttar 1852, så står det att han är vid Klefva hytta. Det står i utflyttn.längden bara, att de flyttar till Östergötland. Men i HFL står något om Valdemarsvik.

Men de flyttade till Fångö gruva i Gryt socken. Hustrun dog här 1852, endast 24 år gammal. Troligen i samband med barnafödsel.

Till Fångö 1852, var det flera gruvarb.familjer som flyttade samtidigt, från just Kleva gruva i Alseda.

Anders Gustaf och dottern flyttar 1853 tillbaka till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Och senare samma år gifter han sig med en syster till den tidigare hustrun. Och i vigsellängden står: ” Erhållit Kongl. Majsts. tillstånd, af d. 9 sept. d.å. att gifta sig med sin afl. hustrus syster Eva Carol. Nilsdr. ”

De bosätter sig där vid Mormorsgruvan, och Anders Gustaf skrivs som Gruvarbetare.

Familjen flyttar sedan i april 1856 till hustruns födelsesocken, Skede i Vetlanda kommun,
Jönköpings län. Brodern Samuel August och hans familj flyttar samtidigt dit.
Brodern köpte en gård på 1/8 hemman där i byn Hällaryd mellangård, dit de flyttade.

Anders Gustaf arrenderade Soldattorpet under Norrlida. Det låg drygt 5 km från gården
som brodern köpt. Anders Gustaf med familj, flyttar 1859 till Ökna socken, i Jönköpings län, står det i HFL och utflyttn.längderna. Men i Ökna sockens inflyttn.längd finnse de inte.

Så vart familjen tagit vägen är osäkert.

 

Familj:

Hustru 1 : Anna Sophia Nilsdotter f. 28 juni 1828 i Gefvelhester , Skede socken. (F)
+ 13/12 1852 på Fångö, Gryt sn (E)

barn:

Anders Gustaf Oscar f. 9/10 1951 i Alseda sn. + 11/12 1851

Carolina Sophia f. 3/12 1852 i Fångö, Gryt socken. (E)

 

Hustru 2 : Eva Carolina Nilsdotter f. 15 nov 1830 i Gefvelhester , Skede socken (F)

barn: Anna Mathilda f. 6/5 1854 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Edla Christina f. 16/11 1856 i Norrlida sold.torp , Skede socken. (F)