Bohman Anders

* 8 dec 1802 i Bersbo, Värna sn (E)
+ 23 april 1879 i Adelswärdska ålderdomshemmet , Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Bersbo i Värna socken (E), där fadern är Gruvarbetare. Fadern dog 1811, men modern bor kvar med barnen.

År 1826 flyttar Anders till Åtvids socken, troligen i samband med att han gifter sig med en gruvarbetardotter från Mormorsgruvan. De bosätter sig där , och han skrivs som Gruvarbetare.

De bor och arbetar där vid Mormorsgruvan, barnen växer upp och flyttar ut. I längden 1868-75 har alla barnen flyttat iväg, och bara Anders och hustrun finns kvar där , av familjen.

De flyttar troligen sedan till Adelswärdska ålderdomshemmet/fattighuset i Åtvidaberg, för Anders dör där 1879.

Hustru : Catharina Elisabeth Kjellander f. 18 okt 1847 i Nygård , Åtvids s n. (E)

barn: Anders Gustaf f. 623/10 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

(Samuel) August f. 8/1 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Johan Adolf f. 25/9 1833 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Anna Sophia f. 9/5 1837 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 28/2 1839

Jonas Ferdinand f. 17/12 1839 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Carl Oscar f. 3/5 1844 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Petter Reinhold f. 6/10 1848 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)