Trångberg Carl Anders

f. 3/10 1796 i Glasgård, Närstad, Åtvids sn. 

Gruvdräng vid Mormorsgruvan. 

 

Möjligen bodde de i Glasgård, och fadern arbetade i olika gruvor i området.

Fadern dog 1801, genom olyckshändelse vid Garpa gruva. 

I HFL 1806-10 skrivs Carl Anders som ” Tjenste-gossen”, hos Gruvarbetaren Petter Fogel vid Mormorsgruvan. Carl Anders kom dit ca 1810.

Han och modern skrivs i mant.längden 1812, under Peter Fogel, så de bor troligen där. Han skrivs som 15 år. Och där står att modern är blind och 48 år.

Skrivs i mant.längden 1814, under Mormorsgruvan, som Gruvdrängen. Där står att han är 17 år. Där står också: ” Vanför och oduglig till arbete”.

Carl Anders flyttar i oktober 1814 till Lofta socken. Där finns inga inflyttningslängder förrän 1833.