Björkman Larsson Johan Alfred

* 28 jan 1835 i Målbäck , Grebo sn (E)

Yrke: Dräng Värna socken, Närstad, Bakom. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Målbäck i Grebo socken (E), där fadern skrivs som Statdräng och Rättare.

År 1849 flyttar större delen av familjen till Sarpebo i samma socken. Det var ett torp under Dahla. Här skrivs fadern som Torpare.

År 1850 flyttar Johan Alfred till Kungsviks nergård i Värna socken. Kungsvik var ett frälsehemma under Dahla. Där är han dräng.

Han flyttade 1851 tillbaka till föräldrar och syskon i Sarpebo, Grebo socken. Familjen flyttar i sept. 1852 till Bakom under Slättfall i Åtvids socken. Men i dec samma år , begår fadern självmord genom hängning. Modern skrivs då för torpet tillsvidare.

Han flyttar senare under 1852 till Närstad, och blir dräng. Johan Alfred flyttar sedan tillbaka till Bakom 1853. Men han flyttar 1857 tillbaka till samma ställe i Närstad.

Brodern Carl August tar ca 1859 över torpet Bakom. Och då flyttar Johan Alfred hem 1860, och arbetar som dräng hos honom.

I HFL 1862-68 står: ” Lyst till Äkt. d. 13/11 1864 med Gr.arb. dottern Maria Charlotta
Waernholm, pag 291. Arbetar vid Bersbo.”

Han gifter sig i dec 1864 med en Gruvarbetardotter från Mormorsgruvan. Hon flyttar till honom där i Bakom. Men 1867 flyttar familjen till Mormorsgruvan , och Johan Alfred skrivs som Gruvarbetare.

De flyttar i maj 1872 till N Amerika. Tillsammans med en hel del folk från Mormorsgruvan.

Familj:

Hustru : Maria Charlotta Wärnholm f. 21 nov 1839 i Mormorsgruvan, Åtvids sn. (E)

barn: Amanda Charlotta f.3/4 1865 i Bakom, Åtvids socken. (E)

Hilda Sophia f. 14/4 1870 i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)