Björkman Larsson Frans Vilhelm

* 29 jan 1837 i Målbäck , Grebo sn (E)
+ 30 april 1880 på Åtvids Lasarett (E)

Yrke: Dräng i Krogstorp, Slättfall, Närstad. Arbetare vid Lilla Ramshult. Gruvarbetare vid
Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Målbäck i Grebo socken (E), där fadern skrivs som Statdräng och Rättare.

Familjen flyttar 1849 till Sarpebo Rusthåll under Dahla säteri. Där skrivs fadern som Torpare.

Frans Vilhelm flyttar 1851 tillsammans med brodern Lars Adolf, till Kungsvik Nergård i Värna socken. Gården ägdes också av Dahla säteri .

Frans Vilhelm och brodern flyttar 1852 till föräldrar och syskon i Bakom under Slättfall i Åtvids sn. Dit de flyttat samma år.

Samma år de kommer till Bakom, i december, begår fadern självmord. Hustrun bor kvar med barnen.

Frans Vilhelm flyttar sedan 1854 till Krogstorp, där han blir dräng till 1855, då han flyttar hem till Bakom igen.

År 1856 flyttar han igen, och nu till Slättfall. Där blir han till 1858 då han flyttar till till Närstad, där han också blir dräng.

Han flyttar 1859 till La Ramshult/Tomasbo, detta i och med att han gifter sig. De flyttar ihop där och skrivs under ” tillhus”. Han står där som Gifte Arbetaren. Det står i vigsellängden att han är i Närstad.

Familjen flyttar sedan 1865 till Malmviken , där han skrivs som Gruvarbetare.

Sedan flyttar de 1873 till Värna socken, och då till Bersbo. Han skrivs där som Gruvarbetare vid Bersbo gruva.

Men han dör 1880 av en olyckshändelse i gruvan. I dödboken står: ” Wådaskott i grufva”.
Där står också ” Död å Åtvidabergs lazarett i Åtvids socken”.

Familj:

Hustru : Anna Charlotta Andersdotter f. 9 maj 1836 i Gissebo , Åtvids sn. (E)
+ 3 aug 1912 i Bersbo, Värna sn (E)

barn: Edla Sofia f. 9/5 1860 i La Ramshult , Åtvids socken. (E)

Carl Albert f. 28/2 1862 i La Ramshult , Åtvids socken. (E)

Anna Charlotta f. 23/12 1863 i La Ramshult , Åtvids socken. (E)

Augusta Mathilda f. 30/11 1865 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Edla Paulina f. 8/12 1868 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Frida Gustafva f. 8/12 1868 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Anna Josephina f. 21/8 1871 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

Maria Cecilia f. 7/1 1874 i Bersbo, Värna sn (E)

Thure Emanuel f. 7/1 1878 i Bersbo, Värna sn (E)