Björk Pontus Ferdinand

* 4 nov 1802 i Stockholm

Yrke: Statdräng i Närstad. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han kommer i maj 1814 från Stockholm till Bestorp i Åtvids socken. Han skrivs i inflyttningslängden som ” Barnhusgossen”.

Han flyttar 1816 till Lövdalen på Västerby ägor. Detta var ett soldattorp, och han bodde då hos Livgrenadjären Nils Hannibal med familj.

Pontus flyttar 1823 till Håcklö. Där skrivs han hos Rusthållaren Olof Nilsson. Pontus skrivs
fortfarande som Barnhusbarn.

Flyttar sedan 1824 till Nedre Holm, där han bodde hos Brukaren Jonas Månsson. Samtidigt bodde där tre stycken ” Barnhusbarn” hos denne Brukare. De bodde där samtidigt ca ett år.

År 1825 flyttade han till Närstad, där han blir dräng hos ett par Arrendatorer.

Han gifter sig 1828, och de flyttar 1829 till Mormorsgruvan. Han skrivs där som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i juni 1856, med hustru och två barn till Amerika

Familj:

Hustru : Maja Stina Johansdotter f. 1 jan 1800 i Vårdnäs socken. (E)

barn: Anna Elisabeth f. 29/10 i Närstad , Åtvids socken. (E)

Petter Erik f. 24/11 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Johanna Charlotta f. 27/10 1841 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)