Bergström Lars

Yrke: Gruvarbetare vid Mormor – och Haggruvan.

I mantalslängden från 1794 skrivs han med hustru vid ” Mormor och Haggrufvan”. Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare. Men det står att han och hustrun är ” ofärdiga”