Bergström Eric

Yrke: Gruvarbetare vid Mormor- och Haggruvorna

Han skrivs med hustru i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne” .
Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han är där Gruvarbetare.