Bergqvist Salomon

* 4 /2  1804 i Taforsa, Grebo sn (E)
+ 16 april 1860 i Malmviken, Åtvids sn (E)

Bor med föräldrar och syskon vid Taforsa i Grebo socken. Fadern skrivs som Livgrenadjär där.

Modern dör 1812, och fadern gifter om sig 1813. Fadern skrivs också då som ” Afskedad ”. Möjligen av ålder eller sjuk-skäl.

Salomon flyttar 1817 till Bersbo i Värna socken. Där skrivs han som ” Tjenstegossen” under Gruvarb. Nils Lindqvist. Om det är hon honom han tjänar eller hur det är, är osäkert att säga.

Salomon flyttar 1819 till backstugan Fågelsången under Kungsvik, där han skrivs som ” gossen” hos Sockneskräddaren Johan Wennander.

Där stannade han till 1820, då han flyttade till St Ramshult i Åtvids socken. Här är han dräng hos 1/2 Arrend. Anders Jönsson, till 1821, då han flyttar till Krogstorp.

Där blir han dräng hos Arrend. Olof Olofsson. Han stannade där till 1824, då han flyttar till Beta i Kättilstad socken. Och här är han dräng hos 7/32 Arrend. Israel Persson, till 1825, då han flyttar tillbaka till Åtvids socken.

Han flyttade då tillbaka till Krogstorp, och till samma arrend. som han var hos tidigare, Olof Olofsson.

Han gifter sig 1827 och i vigsellängden skrivs han som Dräng i Krogstorp. De flyttar till Mormorsgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare.

I HFl 1831-36 skrivs han , med familj, under Mormorsgruvan. Han står där som Gruvarbetare.

I HFL 1841-46 är det skrivet ” försvarslös” vid honom, men det är sedan struket.

I HFL 1846-51 står åter ” försvarslös 1846 =47 ”.

Familjen flyttar i febr. 1849 till Tunhems socken i Södermanland. Men det finns ingen socken som heter så. Och de finns inte i Tunabergs inflyttn.längd för det året, som skulle kunna vara den socken som menas.

Men de hittas under Sjösa gruva i Svärta/Svärtuna socken. Där skrivs Salomon som Gruvarbetare.

Salomon, hustrun och en son, kommer sedan i september 1854 från Sjösa gruva i Svärta socken (Svärtuna) i Södermanland, till Malmviken i Åtvids socken. Här skrivs Salomon som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1859. Och han dör 1860.

Familj:

Hustru : Christina Larsdotter   f. 9/5 1799 i Glasgård, Närstad, Åtvids sn    Död  11/7 1859 i Malmviken , Åtvids socken. (E)

barn: Salomon  f. 6/9 1828 i  Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   Död 12/4 1877 i Stockholm

Lars Petter   f. 29/12 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)  Död 24/8 1873 i Malmviken , Åtvids sn

Carl Gustaf  f. 4/6 1836 i  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)  Död  5/8 1890 i Bersbo, Värna sn (E)