Berggren Lars

Yrke:   Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1786. Han skrivs även här som Gruvarbetare.

Skrivs också i mantalslängden från 1787 under Malmviksgruvan.