Bengtsson Lars Magnus

*     18 feb 1821 i Opphem , Tjärstad sn (E)
+      16 okt 1885 i Bersbo, Värna sn (E)

 Yrke: Dräng i Krogstorp, Beta, La Ramshult, Månebo, Hålebo, Gröndalen, Melby.   Gruvarbetare vid Malmviksgruvan. 

Bor med föräldrar och syskon i ett torp under  Opphem i Tjärstad sn.  Tjänar sedan som dräng i Snatran och Krogstorp.

Familjen flyttar i nov. 1824 till Torpet Skarpa som också låg där i området..

Lars Magnus flyttar 1834 till Krogstorp i Åtvids socken, där han skrivs som ” gossen”.  Han flyttar sedan i tur och ordning till Beta i Kättilstad sn, La Ramshult i Åtvids sn, Månebo i Kättilstad sn, Hålebo, Gröndalen under Långnäs i Kättilstad sn, Melby i Ukna sn , Närstad i Åtvids sn och Karstorp i samma sn.

År 1853 flyttade han till Malmviken där han står som Gruvarbetare. Gifter sig 1853, och hustrun flyttar till honom där.  Hustrun dör sedan 1863 i januari, men Lars Magnus gifter om sig redan i oktober samma år.

Familjen flyttar 1869 till Bersbo i Värna socken. Han skrivs som Gruvarbetare vid Bersbo gruva.

De bor och arbetar där till han dör 1889.

 

Familj:

Hustru 1 :    Carolina Svenberg   f. 19 juli 1830  vid Åtvids lantbruk , Åtvids socken.  (E)
+  14 jan 1863 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:        Johanna Mathilda   f. 19/4 1855 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

               Carl Gustaf    f. 1/4 1858 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     + 4/1 1867 

               Johan Robert   f. 7/10 1860 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)    

               Lars Albin    f. 16/12 1862 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)        + 13/3 1863

            
Hustru 2:   Brita Charlotta Lindholm  f. 17 jan  1837 vid Åtvids lantbruk , Åtvids socken.  (E)
+  11 april  1884 i Bersbo, Värna  sn (E)

barn:        Frans Oscar   f. 29/12 1863  i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

                Anna Maria     f. 30/3 1866 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)   

                Henning Emil   f. 23/12 1868 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)   

                Gustaf Melker   f. 18/12 1871 i Bersbo, Värna  sn (E)

                Mathilda Charlotta   f. 30/3 1874 i Bersbo, Värna  sn (E)

                Sigfrid Sofia    f. 14/7 1879 i Bersbo, Värna  sn (E)