Arenberg Eric

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

I mantalslängden från 1784 och 1785 skrivs han med hustru och barn under ” Wid
Malmviks Grufva”. Han skrivs där som Gruvarbetare. Men hustrun och barnen namgavs inte.