Askenberg Anders

Yrke: Gruvarbetare vid Haggruvan.

I födelselängden 1792, står Anders skriven som Gruvarbetare vid Haggruvan i Mormorsgruvan.

Och i mantalslängden från 1793 skrivs han och hustrun vid ” Mormor och Haggrufvorne”.
Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står där som Gruvarbetare.

Familj:

Hustru : Lena Stina Gabrielsdotter