Fogel Carl Gustaf Vilhelm

f. 18/1 1847 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E)
+ 1/5 1863  i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E)

Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan. Där skrivs fadern som Gruvarbetare.

Han dör 1863, och i HFL står: ” Nedföll från grufvöppningen i Mormorsgr. från 30 famn. djup. Krossades och dog vid fallet ”.

Han var då troligen Gruvdräng där vid gruvan.