Fristedt Carl Axel

f. 3/7 1829 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+ 29/6 1869 på Långholmen, Stockholm

I HFL 1826-31 skrivs han med föräldrar och syskon, under Mormorsgruvan. Fadern står som Gruvarbetare.

Fadern drunknar 1842.

I HFL 1846-51 står : ” undergått vatten och brödstraff för slagsmål i 22 dygn år 1850. Vistas utom socknen. Uttagit bevis för att söka arbete i Hjorted vid Falsterbo Bruk d. 7 jan 1851 ”.

Han och modern bor kvar där i Mormorsgruvan. I HFL 1851-57 står: ” Utfått arbetsbetyg d. 5/5 1856. Får här icke skrifvas ”.

I HFL 1857-62 skrivs han vid Mormorsgruvan som Arbetare.

Där i längden står: ” Undergått 22 dygns vatten och bröd för slagsmål 1850. Aflagt värjesmålsed 1852, för slagsmål. Uttagit besked för att söka arbete vid Falsterbo i Hjorted socken d. 7/1 1851. Utfått do 5/5 1856. Löslista 1860. ”

Han flyttar i november 1860 till Stockholm. Han skrivs i flyttlängden som Gruvdräng.

Där dör han 1869, då det i Åtvids dödbok står att han befinner sig på Långholmen i Stockholm. Han dör av Lunginflammation. Där står att han är ” försvarslös och f.d. Grufvarbetare vid Mormorsgruvan.”