Engström Adolf Fredrik

f. 13/8 1850 vid Nartorps gruva, Skällvik (E)

Gruvdräng vid Malmviken

Bor med föräldrar och syskon vid Nartorps gruva i Skälltorps socken. Fadern skrivs som Gruvarbetare där.

Familjen flyttar 1853 till Bersbo i Värna socken, där fadern också skrivs som Gruvarbetare.

Flyttar 1854 med föräldrar och syskon, från Bersbo i Värna socken till Malmviken i Åtvids socken. Fadern skrivs här som Gruvarbetare.

Fadern dog 1861 genom en olyckshändelse i Malmviksgruvan.

Adolph flyttar i maj 1869 till N Amerika. Tillsammans med en hel del folk från Åtvids församling. Han skrivs i utflyttn.längden som Gruvarbetardrängen.