Andersson Anders Gustaf

f. 26/3 1824 i Talltorpet, Adelsnäs, Åtvids sn (E)

Dräng i Tyllinge, i Oppeby sn, i Hultet.  Gruvdräng och Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Gruvrättare i Vist sn. Arrendator i Vist sn.

Bor med föräldrar och syskon i Talltorpet under Adelsnäs i Åtvids socken.

Det står sedan i HFL 1821-26 att familjen ” Bo nu i Ängfall”, men där är de inte skrivna, så de kanske bara bodde där ett litet tag. För i HFL 1826-31 är de skrivna under Mormorsgruvan. Fadern står som Gruvarbetare.

Han flyttar 1843 till Tyllinge kvarn i Dalhems socken. Där var han dräng hos Mjölnaren Schulaström??.

Där i HFL 1841-46 står: ” Anklagad för barnfar af en pig. vid Mormorsgrufvan, then sak är anhängig vid Domstol ”.

Han flyttar hem till föräldrar och syskon i Mormorsgruvan 1844.

I oktober 1845 flyttar han till Oppeby socken. Han skrivs i utflyttn. längden som Drängen. Tyvärr finns inga inflyttn.längder för detta år i Oppeby, så det går inte att se vart han flyttar.

Han kommer 1847 från Oppeby socken, och flyttar till Hultet under Nedra Holm. Där blir han dräng hos Torparen Anders Persson Eklund. Det fanns tyvärr inga utflyttn.längder heller för detta år, i Oppeby.

Där i HFL 1846-51 från Åtvids socken, står: ” Aflagt värjesmåls Ed för befrielse från barnuppfostran m.m.”

Han flyttar i juni 1848 från Hultet, till Klefva i Alseda socken, öster om Vetlanda i Småland. Han skrivs som Gruvdräng i flyttlängden. Och han flyttar dit tillsammans med fyra andra Gruvdrängar ifrån Mormorsgruvan.

Han gifter sig där. Och han skrivs nu som Gruvfogde. Han gifte sig med en kvinna från Kärda socken i samma län. Hon flyttar till honom där vid Kleva gruva.

Men de flyttar 1851 till hennes hemsocken Kärda, och där till torpet Sjöbo under Hörda säteri. Där bor modern till hustrun kvar. Och Anders Gustaf skrivs nu som Arrend. till torpet.

Men 1852 flyttar familjen, och svärmodern , till Ljungby socken, i Kronobergs län. Där går det tyvärr inte att se vart de flyttar, för det finns inga inflyttn.längder för det året

Han kommer i april 1854, med hustru och en dotter från Eksjö till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Han skrivs i inflyttn. längden som Gruvarbetare, och det skrivs han sedan som i Mormorsgruvan.

Tyvärr finns ingen utflyttningslängd i Eksjö, så det går inte att se varifrån de kom.

Familjen flyttar i oktober 1855 till Cedersberg i Vist socken. Där skrivs Anders Gustaf som ”Gruf Rättaren”. Och det står där att de hör till ” Grufvan vid Longenäs”.

Familjen flyttade sedan 1856 till Hästemo soldattorp i Vist socken, där han skrivs som Arrendator.

Men 1857 flyttar hela familjen till N Amerika.

Familj:

Hustru:

Charlotta Lovisa Olinder   f. 18/4 1827 i Älganäs, Södra Hestra (F)

Barn:

Dorothea Vilhelmina  Charlotta   f. 28/7 1851 i Alseda sn (F)

Emil Oscar  f. 18/7 1854  i Mormorsgruvan, Åtvids sn

Carl August Rudolf   f. 15/4 1857 i Vist sn (E)