Andersson Lilja Gerling Johan Magnus

* 23 dec 1797 i Åtvids sn (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Dräng vid St Ramshult. Arbetare vid Närstad.
Gruvarbetare i Bersbo, Värna socken. Torpare i Björsäter socken.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

Blir ca 1815 själv Gruvarb. där i Mormorsgruvan. Men flyttar senare under 1815 till St Ramshult och blir där dräng.

Han gifter sig 1821, och de flyttar till Ukna socken. Men därifrån kommer de 1822 tillbaka till Mormorsgruvan. Och han blir åter Gruvarbetare där.

Men i längden 1821-26 står: ” anmältes att ej få qvarblifva eller skrifvas vid Grufvan ”.
Istället står det: ” skrifvne på Närstad ägor 1824 ”. Han skrivs där som Arbetare.

Familjen flyttar 1825 till Bersbo i Värna socken, där han åter skrivs som Gruvarbetare. Men året efter, 1826, flyttar de till Stensätter i Björsäter socken, och här skrivs han som Torpare.

Det står sedan att de 1832 flyttar till Vårdsbergs socken, men där kan de inte hittas i inflyttn.längden.

Familj:

Hustru : Maja Lena Andersdotter f. 26 aug 1788 i Åtvids socken. (E)

barn: Johan Carl f. 18/7 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

Anna Helena f. 26/12 1824 i Närstad , Åtvids socken. (E)