Björling Johan August

22/2 1842 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Gruvarbetare vid Malmviken. 

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan. Fadern skrivs där som Gruvarbetare.

De skrivs sedan i HFL 1857-62 under Malmviken. Fadern är också där skriven som Gruvarbetare.

Modern dör 1861. Fadern gifter om sig 1862.

I HFL 1862-68 står om Johan August: ” Uttagit bevis d. 22/3 1864 , att ingå äktenskap i Wärna ”. Han gifte sig 17/4 1864 med en gruvarbetardotter från Bersbo gruva, och de flyttar sedan direkt efter det, till N Amerika.

Han skrivs i flyttlängden som Gifte Gruvarbetaren.

Vid denna tidpunkt reste många från Mormorsgruvan och Malmviken till Amerika.

Hustru:  Helena Sofia Haglöf   f. 29/11 1842