Wikbom Magnus

f.      8 feb 1793 i Persbo, Kättilstad sn (E)
+     10 sept 1855 i Bersbo, Värna sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.  Qvartersman och Gruvarb. vid Bersbo gruva.

Kommer 1804 med föräldrar och syskon  från Kättilstad socken, till Mormorsgruvan i Åtvids socken.

I mantalslängen från 1812 skrivs han med eget namn under föräldrarna, det betyder troligen att han arbetar och betalar skatt. Där står att han är 18 år.

Skrivs i mant.längden från 1815  under Mormorsgruvan hos föräldrarna. Där står han med eget namn. Och med titeln ” drängen”.  Troligen arbetar han och betalar skatt. Annars står barnen bara som en siffra på föräldrarnas rad. . Och där står att han är 21 år.

Han gifter sig senare under 1815, och skrivs i vigsellängden som Gruvdräng.

I HFL 1811-16 finns familjen ,  under Mormorsgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare.

Finns med hustrun under Mormorsgruvan i mant. längden 1816. Han skrivs som Gruvarb.
Där står att han är 22 år.

Hustrun dör 1819, troligen i samband med födseln av ett barn i februari. Hon dog i maj, och barnet i Juli.

Magnus gifter om sig i december 1821. I vigsellängden står bl. a. ” Enkoman och Grufvdräng vid Mormorsgruvan. Efterlemnade 1 son, Anders Petter, för hvilken Grufarbetaren Johan Hanqvsit Ibm. , är förmyndare. Uppvist bouppteckning och Förmyndarens bevis att han emottagit dess Moderne arf , 3 Rdr 45 s 10 2/3 r Bco, och för detsamma ansvarar. ”

Familjen flyttar i febr 1838 från Mormorsgruvan till Värna socken.

I Värna sockens inflyttningslängd skrivs han som ” Gruvarbetaren (nu Qvartersman) ”

Han dör där 1855.

Familj:

Hustru 1 :    Brita Catharina Hällström      f. 23 okt 1789  i Åtvids sn (E)
+  18 maj 1819 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

barn:        Anders Petter  f. 17/8 1816 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 5/10 1869

               Carl Magnus  f. 26/2 1819 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 18/7 1819

Hustru 2 :    Maja Lena Wärnberg           f. 25 dec  1801 i Bersbo, Värna sn (E)
+  5 okt 1875 i Bersbo, Värna socken.  (E)

 barn:        Johanna   f. 24/10 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     9/10 1824

               Carl Magnus  f. 31/12 1824 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 30/3 1828

               Johanna   f. 1/6 1827  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 20/7 1858

               Emma Christina  f. 8/3 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  + 4/6 1904 

               Gustafva Helena  f. 29/9 1832 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 7/8 1913 

               Carl Magnus    f. 20/5 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

               Inga Charlotta   f. 2/11 1838 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 29/1 1905

               Mathilda    f. 3/6 1843 i Bersbo, Värna sn. (E)  + 2/3 1901