Andersson Löfholm Anders

* 28 dec 1790 i Värna sn (E)

+ 16 juni 1871 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Yrke: Arbetare från Kohagsbyggningen. Sjuderidräng vid Slevringe. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han kom från Värna socken till Åtvids, i januari 1816, troligen i samband med att han skulle gifta sig. De gifter sig i mars samma år, och bosätter sig i Kohagsbyggningen på Adelsnäs ägor.

År 1821 flyttar familjen till N Botorp.

De återfinns sedan i Slevringe, och i Husförhl. skrivs han som Sjuderidräng.

( Sammanfattning   salpetersjudning.

”Salpeterjord  bildades under golven i uthus och ladugårdar, där jorden blev uppblandad
med hö och strö, spillning och urin.
Salpetern utvanns genom att ”salpeterjorden” lakades ur med vatten i stora kar. Luten fick
stå att klarna, varefter den skulle kokas, ”sjudas”, under 5 à 6 dagar i stora kopparpannor,
vanligen rymmande 300 kannor (785 lit.) Efter sjudningen tillsattes kalk och aska till ”säden”
varvid koksalt kristalliserade och kunde avlägsnas, ”krämpningen”. När så ”krämpet” svalnat
till ca 25º bärjade salpetern ”anskjuta” kristaller. Råsalpetern fraktades sedan till krutbruk,
där den ”luttrades” från kvarvarande koksalt. Koksalt är nämligen hygroskopiskt – det tar
upp fuktighet från luften och hindrar att man ”håller krutet torrt”. )

Familjen finns i Slevringe till 1830, då de flyttar till Mormorsgruvan. Han skrivs nu som Gruvarbetare.

Där bor och arbetar de sedan till 1834, då hustrun dör. Barnen börjar flytta ut vartefter åren gick, och Anders finns sedan ensam kvar från familjen där.

Han dör 1871 av Lungsot.

Familj:
Hustru : Catharina Larsdotter f. 13 okt 1784 i Åtvids socken. (E)
+ 3 aug 1864 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.

barn: Carl Johan f. 27/1 1816 i Kohagsbyggn. , Åtvids socken. (E) +29/11 1835

Anders Fredric f. 4/1 1819 i Kohagsbyggn. , Åtvids socken (E) +23/4 1895

Eva Helena f. 11/1 1822 i N Botorp, Åtvids socken (E)

Johanna f. 1826/2 1825 i Slevringe, Åtvids socken (E) + 20/3 1913