Örtegren Nils

*    5 mars 1824  i Åtvids sn (E
+   29 maj 1888 i Bersbo, Värna sn (E)

 Yrke: Dräng i Snatran, Bakom, N Holm, Glasgård, Råstorp.    Gruvarbetare vid Mormorsgruvan,
Malmviksgruvan och Bersbo.


Bor med föräldrar och syskon i Råstorp på Närstads ägor. Fadern skrivs här som Torpare.

Det verkar som familjen flyttar ca 1825, för de finns inte under Råstorp i nästa HFL . Men vart de flyttat står ej.

Nils hittas sedan i HFL 1836-41 under Snatran på Bestorps ägor. Han skrivs här med efternamnet Örtegren. Och han är dräng. Han flyttar 1840 från Snatran på Bestorps ägor i Åtvids socken, till Bakom under Slättfall.

I Bakom är han dräng hos torparen Botvid Ericsson.

Han flyttar 1841 från Bakom på Slättfalls ägor, till Nedra Holm på Bestorps i Åtvids sockens, ägor. Här är han också dräng.

Han flyttar 1842 från Nedra Holm till Bestorp i Åtvids socken. Här är han dräng.

Han flyttar 1843 från Bestorp i Åtvids socken, tillbaka till  Snatran på just Bestorps ägor.  Här blirhan åter  dräng.

Han flyttar 1845 från Snatran på Bestorp i Åtvids socken, ägor till St Ramshult. Också här är han dräng.

Han flyttar 1847 från St Ramshult till Krogstorp, där han är dräng hos Brukaren Carl AdamAndersson.

Han flyttar 1848 från Krogstorp till Glasgård på Närstads ägor. Här skrivs han som Dräng.

Han flyttar 1851 från Glasgård på Närstad ägor, till Råstorp, också det på Närstad ägor.  Han gifter sig samma år, och hustrun flyttar då till honom där.

De flyttar 1852 från Råstorp till Slevringe i Åtvids socken. Här skrivs han som Arbetare.

Kommer 1853, med hustru och barn, från Slevringe till Mormorsgruvan  i Åtvids socken. Här skrivs han som Gruvarbetare.

År 1865 flyttar familjen till Malmviksgruvan, där han också skrivs som Gruvarbetare.  Där i HFL 1862-68 står att han ” arbetar vid Haggrufvan”.

Familjen flyttar sedan 1868  tillbaka till Mormorsgruvan.  Och han skrivs där också som Gruvarbetare.

Familjen flyttar sedan hösten  1873 till Bersbo i Värna socken. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare med familjer,  från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid.  Och detta för att man 1872 lägger ner större delen av gruvdriften vid Närstads gruvfält.

I Bersbo skrivs han som Gruvarbetare vid Bersbo gruva.  Barnen börjar nu flytta ut vartefter.

Hustrun dör 1878.

År 1883 är det bara han och yngsta dottern kvar av familjen där vid Bersbo.

År 1888 dör Nils. Troligen genom självmord.

I dödboken står: ” Besigtning af den döda kroppen verkställd af t.f. Kronolänsman G Andersson d. 31/5 . Enligt Konungens Befallningshafvandes utlåtande d. 4/6 har kroppen i tysthet blifvit begrafven.”


Familj:

Hustru :    Gustafva Lejman                f. 13 juli 1829  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)
+  1878 i Bersbo, Värna sn (E)

barn:        Carl Victor   f. 19/12 1851 i Råstorp , Åtvids socken.  (E)     + 7/5 1852

               Johanna Charlotta  f. 26/6 1853 i Slevringe , Åtvids socken.  (E)  + 20/1 1929   

               Augusta Mathilda   f. 14/6 1856 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 13/12 1856

               Emilie Josefina  f. 10/12 1864 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  + 13/2 1957   

               Carl August   f. 10/7 1867 i Malmviken  , Åtvids socken.  (E)    

               Elin Sophia  f. 30/3 1872 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 20/3 1966