Zetterstrand Hans

Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

 

Skrivs i mantalslängden från 1791, som Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.  Han är ogift.

Skrivs ,  i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne”  .  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Skrivs även här som ogift.