Wikbom Anders

*     20 aug 1801  i Persbo, Kättilstad sn (E)
+     24 dec 1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

 Yrke:  Gruvarbetare  och Qvartersman vid Mormorsgruvan. 

 

Det står fel föd.datum i längderna.

Bor med föräldrar och syskon i Persbo under Fallvik i Kättilstad socken. Fadern är Torpare där.

Flyttar  1804 med föräldrar och syskon  från Kättilstad socken, till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Där skrivs fadern som Gruvarbetare.

I HFL 1811-16 finns familjen kvar under Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Anders skrivs i mant.längden från 1817 med eget namn vid föräldrarna. Detta berodde troligen på att han börjat arbeta, och skulle då betala skatt. Det står att han är 15 år.  Där i längden står också: ” Son ofär. enl. attest”.

I mantalslängden från1818 och  1820 står det att han är ” ofärdig , enl attest ”.  Där i attesten står: ”
Gossen Anders Wikbom  15 år gammal är af mig besiktigad och befinnes efter ett alldeles vanskött Lårbensbrott vara betydligt låghalt , hvilket lyte gör honom oskicklig till vissa tyngre arbeten, och anses obotligt, intygas efter begäran på förr aflagda Embets Ed : Så sant mig Gud hjelpe till Lif och Själ .  Åtvidaberg den 4 dec 1816   E.G Engberg ”

Fadern dör 1821, och då bor Anders  och modern kvar där under Mormorsgruvan.
Han gifter sig 1826, och skrivs då som Gruvarbetare där vid gruvan.  Modern flyttar samtidigt till Värna socken.

I vigsellängden står : ” Är af Häradsrätten enligt Utslag af den 15 sistlidne Sept. Dömd att betala 80 Rdr Bco uti 15 år till Pigan Stina Greta Wallin för Lägersmål, men sedan han lemnat säkerhet att han godtgör henne , har hon afstådt allt anspråk på honom , och beviljat Giftemålet. ”

I HFL 1836-41, 1841-46 och 1846-51,  står att han är ” Ofärdig, enl. attest ”.
Samma står i HFL 1851-57.

En dotter dör 1854. Hustrun dör 1855. Och en annan dotter dör 1856.

Men han gifter om sig 1857 med en piga, som tjänat hos honom.  I vigsellängden står han som f.d. Gruvarb.

Anders dör 1861. I dödboken står han som f.d. qvartersman.

 

Familj:

Hustru 1 :    Anna Lisa Fogelstrand         f. 3 april  1796  i Linköping (E)
+  28 nov 1855 i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)


barn:        Catharina Elisabeth  f. 6/8 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      

               Charlotta Christina  f. 9/8 1829 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 12/12 1908   

               Anna Sophia   f. 21/3 1832 i  Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 2/12 1854

               Inga Mathilda  f. 29/3 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 18/4 1856

 

Hustru 2 :    Anna Lisa Pettersdotter       f. 9 maj 1828 i Tjärstad sn (E)  + 4/6 1870

barn:        Mathilda Sophia    f. 12/7 1857 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     10/12 1861

                   Emma Lovisa f. 15/3 1860 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)