Wästerström Anders

Yrke:  Gruvdräng vid Malmviksgruvan.

 

Han finns med hustru och barn i mantalslängden från 1771. Där skrivs han som Gruvdräng vid ” Malmviks Kronor Koppar Grufva”.

Familj:

Hustru :