Wärnholm Wedberg Niclas

*     28 april  1787 i  Åtvids sn (E)
+     29 jan 1867 i Adelsw. ålderd.hemmet, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan. Dagarbetare vid Härstorp.

 

I  mantalslängden från 1793 skrivs han med  hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

I vigsellängden 1810 står att han är ” Gruvdräng vid Mormor”.  Där står också:
” Brudgummen utfäst i Morgongåfva 8 Rdr Bco ”.

Han gifter sig med en Gruvarbetaränka  från just Mormorsgruvan.

Men de skrivs i HFL 1806-10 under Malmviken. Kanske bodde de där och Nils arbetade vid
Mormorsgruvan.

Skrivs i mantalslängden 1811 och 1812 under Mormorsgruvan. Och där står han som Gruvarb. Skrivs där med hustru och barn.  I 1812 års längd står också att han är 24 år.

Familjen flyttar i april 1812 till Hjorted utanför Västervik.

År 1814 , på hösten, flyttar de till Rönö socken. Där arbetar han vid gruvan Arvidsberg.

De stannar där till hösten 1816, då de flyttar till Skällviks socken.

De kommer sedan i maj 1819, från Ringarum socken, till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Nils står då återigen som Gruvarbetare.

De är kvar i Mormorsgruvan i nästa HFL, 1821-26. Men de flyttar 1823 till Härstorp.

Där i Härstorp skrivs han som Dagarbetare. Men de stannar bara till 1826, då de åter flyttar till Mormorsgruvan.

De finns under Mormorsgruvan i HFL 1826-31, och han står som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1843, och i hennes dödlängd står att Nils tidigare hette Wedberg i efternamn, men som senare ändrade det till Wärnholm.

Han gifter om sig 1844.

Han och hustrun bor kvar där i Mormorsgruvan, och han skrivs ännu som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1857.

Han dör 1867, och skrivs då från Adelswärdska Fattighuset. I dödboken står : ” Varit sjuklig och lam öfver 6 år.  Intogs 1860 på sjukhuset. ”


Familj:

Hustru  1 :    Anna Maria Wikbom             f. 20 mars  1802 i  Åtvids sn (E)
+  2 april 1843 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)


barn:        Johannes   f. 17/6 1811 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)      + 28/2 1890

               Maria Christina   f. 21/10 1813 i Christinebergs gruva, Hjorted socken.  (H)     + 14/11 1892

               Inga   f. 13/9 1816 i Arvidsberg gruva , Rönö socken.  (E)     

               Anna Catharina  f. 6/3 1820 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

                 


Hustru 2 :    Anna Lisa Målström f. Broström  f. 23 nov 1803 i Malmviken,  Åtvids sn (E)
+  4 dec 1857 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)