Wärnholm Johannes

*     17 juni  1811  i Malmviken, Åtvids sn (E)
+     28 feb 1890 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Gruvdräng och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Finns i HFL 1811-16, skriven med  föräldrarna  i Malmviken. Där står fadern som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i april 1812 till Kristinabergs gruvan under Lebo i Hjorted socken, utanför Västervik, Kalmar län.  Fadern skrivs här som Gruvarbetare.

Familjen flyttar någonstans 1814, men vart står ej.

De hittas sedan på gården Ramsdahl i St: Annas socken. Det står att familjen kommer år 1817 från Skällviks socken. Men där finns inga flyttlängder från den tiden så det går inte att se varifrån i Skällvik de kom.

Där i Ramsdahl , som ägs av en Fröken Silfverhjelm från Västergötland, skrivs fadern som Dräng.

Familjen flyttade 1818 till Börrum socken, och där skrivs de under Petängs gruva, och fadern är Gruvarbetare.  Där står också att de ” skrifvas vid Sand”.  Det fanns en gruva till, som heter Sandbrotts-gruvan. Möjligen arbetade fadern där också.

Senare under 1818 flyttar de till Ringarums socken, och där står fadern som Gruvarb. vid Grönstorp. Men troligen bodde de bara där, för i kanten av längden står att han är vid Ökkjärr.

Det står sedan i längderna från Ringarums socken, att de flyttar till Ukna socken. Men de kan inte hittas där , för det finns inga flyttlängder där för den tiden.

Troligen  flyttar de istället samma år till till Mormorsgruvan i Åtvids socken.  För där står det att de, 1819.  kommer från Ringarums socken.

De är kvar i Mormorsgruvan i nästa HFL, 1821-26. Men de flyttar 1823 till Härstorp. Troligen  bor de där och fadern  arbetar vid gruvorna.   För han skrivs som Dagarbetare där.

Men de stannar bara till 1826, då de åter flyttar till Mormorsgruvan.

De finns under Mormorsgruvan i HFL 1826-31, och fadern står som Gruvarbetare.

Johannes gifter sig 1830, och han skrivs då i vigsellängden som Gruvdräng. Han skrivs senare som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1854.

Han bor kvar med barnen där vid Mormorsgruvan.

I HFL 1868-75 står : ” Dömd för 1sta resan snatteri ”.

Han gifter om  sig 1870.

I HFL 1876-81 står: ” Lider af ett mångårigt ondt eller sår i vänstra näsborren”.

Han skrivs i HFL 1886-91 som f.d. Gruvarb.

Han dör 1890. Begravd av komminister G. Gustafsson.


Familj:

Hustru 1 :    Anna Sophia Strömberg         f. 10 juni  1811 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+  22 aug  1854 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:        Johan Adolph   f. 18/2 1832 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 1/3 1832

               Mathilda Sophia  f. 10/6 1833 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  + 7/10 1893

               Emma Christina   f. 15/12 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 17/2 1918    

               Lars Johan   f. 17/9 1838 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 22/1 1839

               Maria Charlotta  f. 21/11 1839 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               Anders Gustaf Ferdinand  f. 3/7 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Lars Adolph   f. 12/9 1845 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               Johan Otto   f. 30/7 1848 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               Johanna Gustafva   f. 18/4 1851 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  19/5 1920

 

 

 Hustru 2 :    Johanna Löfholm              f. 6 feb 1825 i  Åtvids sn (E)

barn:        Albertina Vilhelmina  f. 3/5 1871 i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)      + 17/7 1871