Wallin Måns

*     4 feb  1763   Åtvids sn. (E)
+     18  nov   1832  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Brukssmed i Lofta sn.  Gruvarb vid Malmviken.  Gruvsmed och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Troligen den Måns Wallin som finns i mantalslängden från 1784.  Han skrivs där som Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.  Han skrivs tillsammans med Sven Wallin, troligen en bror.

Flyttar troligen senare, för han kommer 1790 med hustrun, från Lofta socken till Åtvids.

Finns  under Malmviksgruvan i mantalslängden från 1791. Skrivs som Gruvarbetare.  Bor med hustru och barn.

I  mantalslängden från 1793- 95 skrivs han och hustrun vid ” Mormor och Haggrufvorne”.  Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare och Smed.

I   sonen  Gabriels dödbok 1796, skrivs han som Smed vid Mormor.

I föd. boken 1799 för Stina Greta, står Måns som Gruvarb. vid Mormorsgruvan.

I mantalslängden 1800-06,  står han som Gruvsmeden, vid Mormorsgruvan. Han bor där med hustru och  barn.

Skrivs i mantalslängden från 1806 som ” Klen Smeden”, under Mormorsgruvan. Skrivs där med hustru och barn. Och i 1807-08 års längd  skrivs han som Gruvsmed.

I mant.längden för 1816 står han som Smed under Mormorsgruvan.  Och även i längden 1817.

I HFL 1816-21, skrivs han som Gruv-smeden, där -smed,  sedan är överstruket och istället är  -arbetare skrivet.

Men i 1819 års mant. längd står han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Där står också att han :
” afsäger sig nyttjandet af Tobak”.

Han finns i HFL 1821-26 och 1826-31, kvar med familj i Mormorsgruvan, och han står även nu som Gruvarbetare.

Han dör 1832.

 

 

Familj:

Hustru :    Anna Maria Carlsdotter         f. 23 maj  1864  i Ed sn (E)
+  8 mars 1844  i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)

barn:        Carl Petter   f. 10/10 1786 i Lofta socken. (E)     + 24/4 1839

               Gabriel  f. 30/10 1793 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     27/11 1796

               Gabriel  f. 13/9 1797 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Stina Greta  f. 24/12 1799 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 4/3 1801

               Sara Catharina  f. 13/4 1802 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    +12/1 1855

               Stina Greta   f. 7/2 1809 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 11/2 1840