Wallin Lars

 Yrke: Smed vid Garpa gruva och Malmviksgruvan.

 

Han finns med hustru och barn i mantalslängden från 1771. Där skrivs han som Gruvdräng vid ” Malmviks Kronor Koppar Grufva”.

I mantalslängden från 1784-86 skrivs han med hustru och en son under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som ” Smeden”.

Skrivs även under Malmviksgruvan i mant.l. från 1787 och 1789.  Men han skrivs i dessa som enbart Gruvarbetare.

Skrivs    i mantalslängden 1790  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn.  Där i längden står att han är ” ofärdig”.

I mantalslängden från 1791 skrivs han åter som Smed vid Malmviksgruvan.


Familj:

Hustru :    Christina Larsdotter            


barn:        Anders    f. 8/5 1860 i Knista sn.  (T)      + 7/3 1834

                  Sven