Wallin Anders Petter

  *     27 feb   1808  i Mormorsgruvan, Åtvids sn. (E)
+     1  maj  1874 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Närstad och Krogstorp.  Stalldräng  och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Finns i HFL 1811-16, tillsammans med föräldrar och syskon, under Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

De finns där även i HFL 1816-21.

Anders Petter flyttar 1823 till  Närstad. Där är han dräng till  1825, då han flyttar till en annan gård där i Närstad.  Där blir han dräng hos en ny arrendator.

Denne arrendator blev 1825 krossad av ett vedlass, men Anders Petter stannar kvar och tjänar hos änkan.

Änkan gifter 1827 om sig, och samma år flyttar  Anders Petter till Krogstorp. Där tjänar han som dräng till 1829, då han flyttar till Bestorp, i Åtvids socken.

Även här blir han dräng.  Men han stannar bara ett år, för 1830 flyttade Anders Petter till Morrmorsgruvan. Han bor möjligen  hos föräldrarna där, men han står skriven som Stalldräng, och då troligen för gruvans hästar.

Han gifter sig sedan 1832 , med en gruvarbetaränkan, och skrivs då som Stalldräng vid Mormorsgruvan i vigsellängden. Han skrivs efter den som Gruvarbetare.

De bor och arbetar där vid gruvan. Familjen växer. Och efter en tid börjar barnen flytta ut, en del till Amerika.

Så fortsätter åren till 1874 då han begår  självmord.

I dödboken står: ” Han har en längre tid lidit af en plågsam kroppslig sjukdom, värk och kramp i käkarna, hvarigenom hans sinne och förstånd blefvo förvirrade, under hvilken olyckliga sinnesförfattning han sjelf slutade sitt beklagansvärda lif, medelst hängning.  Undersökning om hans dödssätt hölls af Kr. länsm. Peter Carlsson, och Landshöf. Embetet i Linköping resolverade, under den 6te dennes , att den döda kroppen skulle i vanlig ordning begrafvas ”.

Familj:

Hustru :    Johanna Wärnberg               f. 23 jul 1804  i Bersbo, Värna sn (E)
+  12 dec 1879  i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)

barn:        August  f. 8/12 1832 i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)  +  30/8 1909

               Anders Magnus   f. 10/2 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Gustaf Adolph  f. 19/11 1837 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Carl Johan f. 18/9 1840 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 8/6 1842

               Carl Johan   f. 21/12 1843 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)