Wallin Anders Magnus

*  28 april  1826 i   Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)
+  23 april  1852 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

 Yrke:   Gruvarbetare vid  Mormorsgruvan.

Skrivs i HFL 1821-26  som ” oäkta ”. Bor med modern, hos hennes föräldrar, i Mormorsgruvan.

Flyttar 1835 med modern till Åtvidabergs lantbruk.  Hon gifter sig samma år, och de flyttar åter till Mormorsgruvan, där fadern/styvfadern  skrivs som Gruvarbetare.

Modern dör 1840.  Han flyttar till ” Mormor” , 1841.

I HFL 1836-41 står han som ” fosterson” hos Gruvarbetaren Jonas Lejman med familj i Mormorsgruvan.  I längden står att han kom 1841 från ” Mormor”.  Denne Gruvarbetares hustru, är moster till Anders Magnus.

Han finns kvar där i HFL 1841-46 och i 1846-51.

I HFL 1846-51 står: ” afsuttit böter för slagsmål i 22 dygn på vatten o bröd i Läns häktet ”.
Han står kvar som fosterson hos Gruvarb. Lejman.

Han dog 1852. I dödboken står han som Gruvarbetare.  Och där står också att han efter moderns död :
” Njöt derefter vård af sin moster och morbror, Grufvarb. Jonas Lejman och dess hustru.
Låg sjuk nära ett år ”.