Wallin Anders

*     8 maj  1760  i Knista sn (T)
+     7 mars 1834 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Betjänt i Slevringe. Gruvarbetare, Smed, Gruvstigare och Konstvaktare vid Mormorsgruvan.

 

Kommer 1770 från Närke till Åtvids socken.

Gifter sig 1779.

I mantalslängden från 1784 och 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.

Hustrun dör 1787.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1786 – 91. Han skrivs även här som Gruvarbetare.

Skrivs med hustru och barn,  i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne”.  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Det står i längden att han är Gruvarbetare.

I  mantalslängden från 1794-95 skrivs han som  Gruvsmed under ” Mormor och Haggrufvan”.

Skrivs i mantalslängden från 1798 under ”Wästerängsgrufvan”. Möjligen är det Garpagruvan som menas. Där står han som Gruvarbetare.

I hustrun Catharinas dödbok 1800, skrivs Anders som Smed från Garpan.

Han skrivs i mantalslängden från 1800 och 1801, som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.  I 1801 års längd står det att hustrun är ” sjuk”.

Han skrivs i sonen Sven Gustafs föd. bok 1801, som ” Konstv. vid Mormor ”.  Konstvaktare var en person som såg till att konsten, det som drev pumparna i gruvan, fungerade som de skulle.

Skrivs sedan i mantalslängden från 1802 som Gruvarb.  under Mormorsgruvan med hustru och barn.

Det står i HFL 1806-10 att han gifter sig 1801, men det är alltså fel.

Han gifter om sig 1803, och i vigsellängden står att han är ”Konstvagtare vid Mormor”.  Där står också att fadern är Smed vid Malmviken.  Och i dödboken 1804 skrivs han som Konstvakt vid Mormor.

Familjen skrivs under Mormorsgruvan i mantalslängden från 1807, och Anders står som Gruvarb.

I 1808 och 1809  års mantalslängd skrivs han som ” Grufstigaren”, vid Mormorsgruvan.

 I sonen Anders Petters föd. bok 1808, skrivs Anders också som Gruvstigare. Det var en slags förman i gruvan.  Och i HFL 1806-10 skrivs han också som ” Grufstig.”

Men i mant.längden 1811 står han åter som Gruvarbetare under Mormorsgr.

Finns i HFL 1811-16, tillsammans med hustru och barn, under Mormorsgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare.

Han skrivs med hustru och barn i mant.längden 1812-16 under Mormorsgruvan. Där står han som Gruvarbetare. Det står att han är 51 år gammal.

Och han står ännu som Gruvarb. i mant. längden från 1817, under Mormorsgruvan.  Och så även i lälngden från 1818 och 1819. Där i längden 1819 står att han är ”ofärdig”.   Där står att han eller hustrun : ” nyttjar mindre sidenpersedlar”.

I mantalslängden från 1820 står han under Mormorsgruvan. Och där står att han är ”ofärdig”.  Där finns också ett intyg:  ” Arbetaren wid Mormors Grufwan Anders Wallin som för flera år  tillbaka genom ett fall från en stege afbrutit högra lårbenet wara oförmögen till arbete”.

I HFL 1826-31, bor endast Anders med hustru och sonen Johannes, kvar av familjen,  vid Mormorsgruvan. Anders skrivs fortfarande som Gruvarbetare.

Han dör 1834. I dödboken står bl. a. ” Hitkom med föräldrarna år 1767 till Malmviksgrufvan. Betjent hos Ryttmästare Fock vid Slefringe 1773, och hos Major Göthe i Dalhem 1775.  Återkom sedan hit och blef eft. sin fader Grufsmed , derefter Gruvstigare wid Mormor. ”

 

Familj:

Hustru  1 :    Maria Persdotter                 f. ca 1745
+  3 feb 1787 i   Åtvids sn (E)

barn:        Lars  f. 22/12 1784  i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     + 15/10 1803

              

Hustru  2 :    Catharina Svensdotter        f. ca 1752
+  19 nov 1801  i Garpan,  Åtvids sn (E)

barn:        Sven Gustaf  f. 17/11 1801 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 7/11 1821

 

Hustru  3 :    Stina Catharina Nilsdotter      f. 26/2 1778 i Ämtenäs , Åtvids sn (E)
+  14 nov 1858  i Mormorsgruvan, Åtvids sn. (E) 

 barn:        Lars   f. 16/4 1804  i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)     + 2/5 1804

               Brita Stina  f. 26/4 1805  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Anders Petter  f. 27/2 1808 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    +1/5 1874

               Anna Sophia  f. 28/5 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 22/12 1878

               Ingrid Helena   f. 10/8 1814 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 7/8 1817

               Johannes   f. 23/8 1819 i Mormorsgruvan, Åtvids sn. (E)     + 25/7 1884