Wåhlin Eric

 Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

 

Skrivs    i mantalslängden 1790  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn.

Kanske skrivs han senare som Eric Wallin. 

Familj:

Hustru :