Wahlfisk Peter

 Yrke:  Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

 

Han skrivs i mantalslängden från 1784 vid Malmviksgruvan. Men han står inte bland Gruvarbetarna.  Han står där med hustru och barn. Där står att han är ” ofärdig”.

I mantalslängden från 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare. Och det står att han är ”ofärdig”.

Även i mantalsl. från 1787 står att han är ” ofärdig”. De finns kvar under Malmviksgruvan.

Skrivs med hustru och barn,  i mantalslängden från 1793-95 under ” Mormor och Haggrufvorne”  .  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Det står i längden att han är ” ofärdig”.


Familj:

Hustru :