Tångsten Jonas

*     26 aug 1786  i  Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och i Hjorteds sn.

 

Han skrivs i mantalslängden 1803 med modern under Mormorsgruvan. Hon skrivs som ” enkan”, och han skrivs som ” sonen”.

Även i mantalsl. 1804 skrivs han med modern under Momorsgruvan. Nu skrivs han som Gruvarbetare.

I vigsellängden från 1805 skrivs han som ” Drängen och Grufarbetaren vid Mormorsgrufvan”.  Där står också att fadern var Gruvarbetare vid Malmviken.

Han finns i föd. boken 1806, men det står inte var han är Gruvarbetare. Men eftersom alla faddrar är från Mormorsgruvan med omnejd, så antar jag att han var härifrån.

Och i mantalslängden från 1806 – 08,  skrivs han vid Mormorsgruvan med hustru och barn. Där finns också modern Stina skriven.

I HFL 1806-10 skrivs han med hustru och barn under Mormorsgruvan, men det står ingen titel på honom.

I mantalslängden 1809-11 står han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Han skrivs med hustru och ett barn.  Och modern Stina bor där också.

I mant.längden 1812 står samma som ovan, med tillägget att han är 25 år och hustrun 29 år.  Där står också att modern är 55 år.

I dödboken för sonen Anders, skrivs Jonas som Gruvarbetare ” vid Mormor”.

I föd. boken från 1808 står att han är Gruvarb. ”vid Mormorsgruvan”.

Familjen flyttar 1813 till Kristinebergs gruva i Hjorted socken, Vimmerby kommun.  Där skrivs han som Gruvarb.

De flyttar troligen 1814, men vart står ej. Och det finns inga flyttlängder från denna tid.

Familj:

Hustru :    Anna Lisa Sundström            f. juli 1782 i Åtvids sn (E)


barn:        Anders    f. 26/9 1806 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 9/6 1807

               Anders Petter  f. 15/4 1808  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Eric  f. 12/11 1810 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 17/2 1811

               Christina  f. 31/5 1812 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)