Ahlström Carl Gustaf Ferdinand

*   2 okt 1846 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken (E), där fadern är Gruvarbetare.

Carl Gustaf gifter sig 1870, och bildar ett nytt boende där vid Mormorsgruvan.  Han skrivs då som Gruvarbetare.

Familjen flyttar hösten  1873 till Bersbo i Värna socken. Och dit flyttar en hel mängd
Gruvarbetare från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid.

 

Familj:

Hustru :    Johanna Charlotta Gustafsdotter  f. 23 mars  1839 i  Åtvids sn. (E)

barn:        Emilie Amanda   f. 13/1  1871 i  Mormorsgruvan, Åtvids sn

               Carl Albin   f. 14 dec 1872 i  Mormorsgruvan, Åtvids sn  

               Gerda Charlotta  f. 12 sept. 1874 i Bersbo, Värna sn