Törnberg Jöns

 Yrke:  Gruvdräng vid Malmviksgruvan. 

Familj:

Hustru :