Södergren Jonas Oscar

*     16 mars 1847 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvdräng  vid  Malmviksgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan. Där skrivs fadern som Gruvarbetare.

I HFL 1857-62 skrivs de under Malmviksgruvan, där maken också skrivs som Gruvarbetare.
Maken dör 1859, genom ett fall i gruvan, där han bröt nacken.

Han flyttar i maj 1864 till N Amerika.  Tillsammans med en massa annat folk från Mormorsgruvan/Malmviken.  De flesta arbetade vid gruvorna.

Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvdräng  från Malmviken.