Ahlström Anders Reinhold

*   9 okt 1848 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)       

Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan                            

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan. 

Flyttar 1873, tillsammans med en hel del folk från gruvorna vid Mormors- och Malmviken, till N Amerika.