Södergren Jonas

*     26 juli 1812 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+     8 sept 1859 i Malmviken, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

 

I HFl 1811-16 skrivs han med föräldrar och syskon  under Mormorsgruvan, där fadern  står som Gruvarbetare.

Familjen finns kvar där i HFL 1816-21.

Jonas  skrivs först  som Gruvdräng vid Mormorsgruvan. Han gifter sig 1839, och skrivs då som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står : ” Bo o skrifves vid Malmviken ”.  Och i HFL 1857-62 skrivs de under Malmviken, där han är Gruvarbetare.

Han dog 1859, och i HusFörhörsLängden står: ” Dog i följd af ett fall i grufvan”.

Och i dödboken står: ” Dog efter ett fall på 15 alnar i Malmviksgrufvan, hvarvid en halskota spräcktes  och all känsel i kroppen deraf försvann, utom i hufvudet och låkt nedom halsen på bröstet.
Hade full sans. ”

Bredvid i dödboken står: ” Obducerades d. 9 sept. af H… doctor Aug. Theod. Dandenelle, och befanns då 4de halskotan vara ituspräckt. ”

15 alnar = ca 9 m

 

Familj:

Hustru :    Anna Charlotta Hallström       f. 25 nov  1814 i  Linköping  (E)
+  18 sept 1869 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:        Carl Johan   f. 14/12 1839 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

               Christina Mathilda  f. 30/4 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 5/11 1923

               Johanna Charlotta   f. 27/3 1844 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 22/7 1910

               Jonas Oscar  f. 16/3 1847 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Augusta  Amalia   f. 16/4 1849 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               Gustaf Adolph  f. 19/3 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    

               Prisca Gustafva   f. 18/1 1854 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)