Södergren Anders Gustaf

*     15 jan  1844 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+     10 jan 1864 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern är Gruvarbetare.

Anders Gustaf  dör 1864.  Och han skrivs i dödboken som Gruvdräng vid Mormorsgruvan.