Södergren Anders

*     8 okt 1785 i Värna sn (E)
+     16 jan 1862 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvdräng och Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Han finns i HFL 1806-10 där han står som Dräng, troligen Gruvdräng.

Han gifter sig 1811.

I vigsellängden står: ” Grufdräng vid Mormorsgrufvan. Hitflyttad 1809 med bevis om hinderslöshet af Pastor Olai i Wäsby och Skåne. Företedt bestyrkt af….. af Debet sedeln för år 1810. Bevittningen enligt den summa 40 s nästan således 8 s. Lemnat frivilligt 12 s Bco”.  Där står också ” Brudgummen utfäst i Morgongåfva 10 Rdr Bco”.

I HFl 1811-16 skrivs han med hustru och barn under Mormorsgruvan, där han står som Gruvarbetare.

Det samma står i mant.längden från 1812-18.   I längden 1818 står det också att han och hustrun betalar mantalsskatt. Och att de har 2 underåriga söner boende hemma.

Familjen bor och arbetar sedan kvar där.

Hustrun dör 1853.

Anders dör 1862, och i dödboken står att han är f.d. Gruvarbetare från Mormorsgruvan. Men att han nu är intagen på Adelswärdska Fattighuset.

 

Familj:

Hustru :    Christina Jonsdotter             f. 10 maj  1787  i Kringstorp , Vist sn (E)
+  1 juni 1853 i Adelsvärdska fattighuset, Åtvids sn (E)

barn:        Jonas  f. 26/7 1812 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 8/9 1859

               Carl Magnus  f. 3/12 1814  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Anders      f. 9/4 1818 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 6/2 1868

               Brita Christina   f. 12/10 1821 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 30/10 1862

               Anna Elisabeth    f. 8/1 1825 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 28/5 1826

               Anna Elisabeth  f. 5/10 1829 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)