Sällman Johan

Yrke:  Gruvarbetare vid  Malmviksgruvan.

 

I mantalslängden från 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.  Där i längden står att de är ” utgamla”.

De bor kvar vid Malmviken 1787, enl. mantalslängden.  Men de är gamla.

Familj:

Hustru :   

 

barn:        Stina