Svensson Sven Gustaf

*     4 mars 1828 i Dalhem sn (H)
+    14 juli 1889 i Bersbo, Värna sn (E) 

 Yrke:  Gruvdräng , Gruvarbetare och Smed  vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.
Gruvarb. vid Bersbo

 

Bor med föräldrar och syskon i Dalhems socken. Var är osäkert för i föd.boken var det svårt att se varifrån de kom.  Det finns en Sven Månsson, som fadern hette,  under Fagerdal, men ingen hustru och inga barn.

Familjen flyttar 1829 till Norra Botorp i Åtvids socken. Här skrivs fadern som Rättare.

Därifrån flyttade de 1839, och då till Bersebo i Tjärstad socken. Och här skrivs fadern som
Befallningsman.

De flyttar  i april 1841 till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Där skrivs fadern som Stalldräng.

Sven Gustaf  gifter sig 1854 och skrivs då i Vigsellängden som Dräng och Arbetare från Mormorsgruvan.  I vigsellängden står också att han” Skrifves hos sin fader, stalldrängen  Sven Månsson , vid Mormor.

Han skrivs senare som Gruvarbetare.  I HFL 1851-57 står också att han är Smed.

Och där står också att de ” Bo o skrifvas vid Malmviken”.  Och i HFL 1857-62 skrivs de under just Malmviks-gruvan.

Hustrun dör i april 1862,  men i december 1862 gifte han om sig.

I HFL 1862-68 står att han ” arbetar i Mormor”.

Familjen flyttar i oktober 1882 från Malmviken till Bersbo i  Värna socken.  Och här skrivs han som Gruvarbetare.

Barnen flyttar ut vartefter.

Sven Gustaf dör 1889.


Familj:

Hustru  1:    Anna Carolina Jonsdotter     f. 2 juli 1826 i  Yxnerum  sn (E)
+  30 april 1862  i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:        Anna   f. 6/2 1856 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) + 30/1 1938

               Carl Johan  f. 26/6 1858 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

               Christina Vilhelmina  f. 26/10 1860 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

              

Hustru  2:    Eva Sophia Jarl      f. 20  nov  1835  i  Värna  sn (E)

barn:        Mathilda  Sophia    f. 21/9 1863 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)     

               Hilda Charlotta    f. 3/3 1865 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)  

               Johanna Augusta  f. 17/1 1867 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    

               Emelie Elisabeth   f. 14/1 1869 i Malmviken , Åtvids socken.  (E) + 5/9 1958

              Emma Amalia      f. 9/3 1871 i Malmviken , Åtvids socken.  (E) + 22/11 1966

               Maria Albertina   f. 23/3 1873 i Malmviken , Åtvids socken.  (E) + 12/1 1959

               Gustaf Albin   f. 9/4 1876 i Malmviken , Åtvids socken.  (E) 

               Adolph Victor  f. 14/3 1879 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)