Svedenberg Anders

Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Finns med hustru och barn i mantalslängden från 1787, under Malmviksgruvan. Där står han som Gruvarbetare.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1789.

Skrivs i mantalslängden 1790 under ” Malmviksgrufva”. Han skrivs som Gruvarbetare. Han skrivs med hustru och barn.

I mantalslängden från 1794 skrivs han med hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvan”. Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som
Dagarbetaren.

Skrivs i mantalslängden 1795 med familjen under ” Mormor och HagGrufvan”. Han skrivs troligen som Gruvarbetare. Alla som tillhörde Närstadfältet, skrivs under den här ort-titel i denna längd.

 

Familj:

Hustru :    Christina Nilsdotter            

 

barn:        Maja Lisa   f. 8/4 1792 i  Åtvids socken.  (E)