Sundqvist Hans

Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Skrivs i mantalslängden från 1801 under Mormorsgruvan , tillsammans med hustru och barn.
Han står som Gruvarbetare där.


Familj:

Hustru :   

 

barn:        Peter    

               Anna