Sundberg Johan Gustaf

*     11 okt  1832 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Finns i HFL 1831-36, med föräldrar och syskon , skriven under Mormorsgruvan. Fadern står där som Inspektor.

Han flyttar 1845 till Sjöbacka i Åtvids socken.  Därifrån flyttar han 1846 tillbaka till Mormorsgruvan. Troligen bor han då hos Gruvarb. Anders Gustaf Broström. Johan Gustaf står där som ” gossen ”.

Han flyttar sedan 1847 till en annan Gruvarb. där i Mormorsgr.  Denne heter Carl Magnus Södergren.  Därifrån flyttar han sedan i oktober 1848 till Alseda socken i Jönköpings län.
Han skrivs i flyttlängden som ” Ynglingen ”.

Han kommer tillbaka därifrån i november 1854, och skrivs då vid Mormorsgruvan i Åtvids socken, som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står att han ” Erhållit arbetsbevis d. 3/5 1856 ”.  Där står också: ” Beskedet gammalt sedan d. 7/5 1853. Varit sjuk under tiden, samt vistad här sedan början av juni 1854″.

Han flyttar i mars 1859 till Stockholm. I flyttlängden står han som ” f. Gr. arb ”.