Strömstedt Gustaf

Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.


Skrivs med fadern under ” Mormor och HagGrufvan” i mantalslängden från 1795. Fadern skrivs som Gruvarbetare.

Skrivs i mantalslängden från 1797, som alla andra   vid Närstad-fältet, under Mormorsgruvan.  Han skrivs under föräldrarna som ” sonen Gustaf”. Han skrivs troligen så för att han nu arbetar.

I  mantalslängden 1798 skrivs han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Där står att han är ogift.

Skrivs i mantalslängden från 1801 – 03,  under Mormorsgruvan , han är fortfarande ogift.  Han står som Gruvarbetare.