Strömberg Lars Adolph

f. 31 jan 1825 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+  28 aug 1845 i  Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

 

Skrivs   med föräldrar och syskon  i Mormorsgruvan, där fadern  är Gruvarbetare.

Fadern  dör 1838 av olyckshändelse.

I HFL 1836-41 står det att han ” Stammar”.  Och samma står i HFL 1841-46.

Han dör 1845, genom ett fall i Gruvan.  Möjligen var han gruvdräng. I dödboken står : ” Nedföll i Grufvan, krossades och dog genast ”.  Och det var  troligen Mormorsgruvan som menades.